Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu phát triển hệ thống định vị vô tuyến trong nhà sử dụng anten điều khiển búp sóng - NCS Bùi Thị Duyên


Ngày đăng: 04/12/2019
Tên luận án: Nghiên cứu phát triển hệ thống định vị vô tuyến trong nhà sử dụng anten điều khiển búp sóng
Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa     Mã số: 9520216
Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Duyên
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quốc Cường
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.    Luận án đã đề xuất và chế tạo được ba mẫu anten điều khiển búp sóng
-        Anten điều khiển búp sóng mảng pha với đặc điểm cấu trúc phẳng, hiệu suất cao, dễ chế tạo, giản đồ bức xạ hình dải quạt có độ rộng búp sóng theo phương quét hẹp: (1) Anten điều khiển búp sóng mảng pha có búp sóng hình dải quạt hẹp hoạt động ở tần số 2,45 GHz và 5,0 GHz. (2) Anten điều khiển búp sóng mảng pha có búp sóng hình dải quạt rộng hoạt động ở tần số 2,45 GHz.
-        Anten điều khiển búp sóng chuyển búp phân cực tròn hoạt động tại tần số 5,8 GHz với các tham số được cải thiện như: hệ số tăng ích, hiệu suất, băng thông siêu rộng. Ngoài ra, đặc tính phân cực tròn tốt trong dải băng thông rộng.
2.   Luận án đã đề xuất ba mô hình định vị trong nhà kiểu ba trạm và đơn trạm, sử dụng các mẫu anten đã đề xuất trên. Các hệ thống có cấu hình đơn giản mang lại hiệu quả về độ chính xác và tính khả thi trong điều kiện tại Việt Nam:
-        Hệ thống định vị ba trạm sử dụng anten điều khiển búp sóng mảng pha có búp sóng dải quạt hẹp đáp ứng cho bài toán có vùng định vị rộng.
-        Hệ thống định vị đơn trạm sử dụng anten điều khiển búp sóng mảng pha có búp sóng dải quạt rộng. Hệ thống đạt được độ chính xác cao, phù hợp với hệ định vị thời gian thực.
-        Hệ thống định vị đơn trạm sử dụng anten điều khiển búp sóng chuyển búp phân cực tròn. Hệ thống đơn giản, đáp ứng cho các vùng định vị rộng như sảnh hay hội trường lớn, phù hợp cho đối tượng luôn thay đổi hướng.
                           
Bùi Thị Duyên.rar                                                       Chia sẻ bài viết lên facebook