Kế hoạch trả Kết quả khám sức khỏe và Thẻ Bảo hiểm thân thể cho Sinh viên K64


Nhà trường đã có Kết quả khám sức khỏe và Thẻ Bảo hiểm thân thể cho Sinh viên K64. Đề nghị Lớp trưởng các lớp mang thẻ sinh viên đến Trung tâm Y tế Bách Khoa, số 5 Tạ Quang Bửu để nhận Kết quả khám sức khỏe và Thẻ Bảo hiểm thân thể cho cho lớp.
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6.
  • Sáng: từ 8h00 đến 11h30
  • Chiều: từ 13h45 đến 16h30

Chia sẻ bài viết lên facebook