Những môn kiến thức bổ trợ áp dụng từ K62


GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÔN THUỘC KHỐI KIẾN THỨC BỔ TRỢ

Môn học thuộc khối kiến thức bổ trợ được xây dựng nhằm giúp sinh viên có thêm các kiến thức khác về các kỹ năng, hiểu biết về các ngành học trong thực tế và cần thiết khi đi làm.
Để xem chi tiết nội dung kiến thức môn học, sinh viên click vào từng môn học để xem.

  1. Môn học Tư duy công nghệ và thiết kế kỹ thuật (ET3262) thuộc Viện Điện tử viễn thông.
  2. Môn học Thiết kế mỹ thuật công nghiệp (TEX3223) thuộc Viện Dệt may da giày thời trang.
Chia sẻ bài viết lên facebook