Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Vũ Đức Phúc


14h00 ngày 15 tháng 01 năm 2020 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Vũ Đức Phúc, Ngành: Cơ học Mã số: 9440109. Đề tài:  Điều khiển tối ưu dao động bằng kết hợp nhiều bộ giảm chấn động lực. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook