Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của loài Macaranga balansae Gagnep., thuộc chi Mã Rạng (Macaranga) họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) - NCS Phạm Toàn Thắng


Ngày đăng: 08/01/2020
Tên luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của loài Macaranga balansae Gagnep., thuộc chi Mã Rạng (Macaranga) họ Thầu dầu (Euphorbiaceae).
Ngành: Hóa học                                   Mã số: 9440112
Nghiên cứu sinh: PHẠM TOÀN THẮNG
Người hướng dẫn khoa học:
                                                   1. PGS.TS. Trần Thu Hương
                                                   2. PGS. TS. Đoàn Thị Mai Hương
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Thành phần hóa học:
            * 18 hợp chất đã được phân lập và xác định cấu trúc từ quả cây Macaranga balansae, trong đó có 03 hợp chất mới là 4’-O-methyl-8-prenyltaxifolin (QM1); 6,8-diprenyl-4’-O-methylnaringenin (QM3) và 4’-deprenyl-4-O-methylmappain (QM11).
            * 17 hợp chất đã được phân lập và xác định cấu trúc từ thân Macaranga balansae, trong đó có một hợp chất mới là (-)-dehydroxycubebinone (TM15).
* 11 hợp chất đã được phân lập và xác định cấu trúc từ lá Macaranga balansae cây Macaranga balansae, trong đó có 01 hợp chất mới là 1 hợp chất mới là 7-carboxyl-6’-methoxycarbonyl-dehydroxycubebin (LM3).      
2. Hoạt tính sinh học:
14 hợp chất được phân lập từ cây Macaranga balansae đã tiến hành đánh giá hoạt tính ức chế sự phát triển trên 08 dòng tế bào ung thư người: dòng tế bào ung thư phổi (A549), dòng tế bào ung thư cổ tử cung (Hela), dòng tế bào ung thư tuyến tụy (Pan C1), dòng tế bào ung thư vú (MCF-7), ung thư gan (Hep3B), ung thư biểu mô (KB), ung thư gan (Hep-G2), ung thư phổi (Lu-1). Trong đó hợp chất mới QM3 thể hiện hoạt gây độc tế bào trên dòng tế bào ung thư tuyến tụy Pan C1 với giá trị IC50 là 7,89 ± 0,74 µM. 03 hợp chất mới QM1, QM3, QM11 thể hiện hoạt tính gây độc tế bào trên dòng tế bào ung thư phổi người A549 với giá trị IC50 lần lượt là 10,86 ± 0,50 µM; 26,73 ± 2,71 µM; 29,51 ± 1,68 µM. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng bổ sung thêm các công bố về hoạt tính gây độc tế bào trên các dòng tế bào ung thư của các hợp chất đã biết: hợp chất QM2 thể hiện hoạt tính gây độc tế bào trên dòng tế bào MCF7; hợp chất QM9QM10 thể hiện hoạt tính gây độc tế bào trên dòng tế bào KB, HepG2, Lu-1, MCF7 với giá trị IC50 trong khoảng 2,14 ÷ 15,7 µM.

Phạm Toàn Thắng.rar
                                                                             

Chia sẻ bài viết lên facebook