Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit oxit sắt/các bon định hướng ứng dụng trong tích trữ năng lượng - NCS Trịnh Tuấn Anh


Ngày đăng: 08/01/2020
Tên luận án: Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit oxit sắt/các bon định hướng ứng dụng trong tích trữ năng lượng
Ngành: Khoa học vật liệu                          Mã số:  9440122            
Tên tác giả: Trịnh Tuấn Anh
Người hướng dẫn khoa học:
                    1.    TS. Bùi Thị Hằng
                 2.    TS. Doãn Hà Thắng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nôi.
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Tối ưu hóa được quy trình để chế tạo vật liệu Fe2O3 có thể điều khiển được kích thước, hình dạng mong muốn để cho đặc trưng điện hóa tốt nhất.
  2. Hoàn thiện quy trình chế tạo vật liệu điện cực composit chứa ôxit sắt và các bon với các tỉ lệ thành phần ôxit sắt, các bon, chất kết dính và chất phụ gia tối ưu nhất.
  3. Chỉ ra hàm lượng chất phụ gia điện cực, chất phụ gia dung dịch điện ly phù hợp nhất để điện cực composit Fe2O3/C cho dung lượng, hiệu suất cao nhất.
  4. Đã giải thích cơ chế gây ra sự suy giảm dung lượng của điện cực composit Fe2O3/C, đưa ra biện pháp khắc phục và đã cải thiện được dung lượng, năng lượng, nâng cao hiệu suất phóng nạp của pin Fe-khí.
 Trịnh Tuấn Anh.rar

Chia sẻ bài viết lên facebook