Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Phạm Thị Hoài


14h00 ngày 13 tháng 02 năm 2020 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Phạm Thị Hoài, Ngành: Toán học  Mã số: 9460101. Đề tài: Một số lớp bài toán tối ưu không lồi: thuật toán và ứng dụng. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook