Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Vũ Anh Tuấn


8 giờ 30 ngày 12 tháng 2 năm 2020 tại 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh Vũ Anh Tuấn, Ngành: Kỹ thuật vật liệu, Mã số: 9520309. Đ tài: Nghiên cứu ứng dụng chuyển biến mactenxit trong hệ hợp kim đồng nhôm. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook