Thông báo lui thời điểm bắt đầu lịch học tập kỳ 2 năm học 2019-2020 (20192)


THÔNG BÁO LÙI THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020
Hiện tại tình hình dịch cúm do virus corona đang có các diễn biến cần theo dõi, do vậy Nhà trường quyết định lùi thời điểm bắt đầu học kỳ 2 năm học 2019-2020 với thời gian 01 tuần lễ, chi tiết như sau:
  • Lịch học cũ: kỳ học bắt đầu từ 3/2/2020 (thứ hai)
  • Lịch học mới: kỳ học bắt đầu từ 10/2/2020 (thứ hai)
Sinh viên được khuyến cáo nên ở tại địa phương nơi cư trú cùng gia đình.
Các hoạt động liên quan tới đăng ký học tập trên hệ thống vẫn theo lịch đã có.
Sinh viên sử dụng email trường cấp để liên hệ thay vì gặp mặt trực tiếp, các minh chứng (nếu cần thiết) sẽ được chụp ảnh và gửi kèm theo email.
Địa chỉ gửi email:

Ngày 31 tháng 01 năm 2020
PHÒNG ĐÀO TẠO


Chia sẻ bài viết lên facebook