Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Toàn Thắng


8 giờ 30 ngày 26 tháng 2 năm 2020 tại 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho NCS Phạm Toàn Thắng, Ngành: Hóa học, Mã số: 9440112. Đ tài: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của loài Macaranga balansae Gagnep., thuộc chi Mã Rạng (Macaranga) họ Thầu dầu (Euphorbiaceae). Kính mời các đ/c quan tâm đến dự

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook