Luận án tiến sĩ: Về mô hình nhận dạng tư thế võ dựa trên ảnh chiều sâu - NCS Nguyễn Tường Thành


Ngày đăng: 13/02/2020
Tên luận án: Về mô hình nhận dạng tư thế võ dựa trên ảnh chiều sâu
Ngành: Kỹ thuật Điện tử                                               Mã số: 9520203
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tường Thành
Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Dũng
                                              TS. Phạm Thành Công
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
- Đề xuất được một mô hình ước lượng khung xương nhằm nâng cao hiệu quả nhận dạng các tư thế võ cổ truyền Việt Nam.
-Đề xuất được mô hình cơ bản cho việc đánh giá và chấm điểm các động tác võ cổ truyền dựa trên một số khớp xương cơ bản trên cơ thể người trong các bộ cơ sở dữ liệu võ cổ truyền Việt Nam.
                       
Nguyễn Tường Thành.rar Chia sẻ bài viết lên facebook