Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Dương Xuân Núi


14 giờ 00 ngày 05 tháng 03 năm 2020 tại 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho NCS Dương Xuân Núi, Ngành: Khoa học vật liệu, Mã số: 9440122. Đề tài: Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha Kosterlitz-Thouless trong mô hình 2D XY tổng quát. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự
 
Nội dung chi tiết luận án

Chia sẻ bài viết lên facebook