Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20192


THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KỲ 20192
 
Lưu ý: sinh viên đăng ký thành công học phần Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (gọi tắt là ĐATN) trên hệ thống SIS (sis.hust.edu.vn) cần đợi kết quả xét nhận ĐATN. Phòng ĐT sẽ kiểm tra các điều kiện và thông báo kết quả những sinh viên nào được nhận ĐATN.
 
 1. Sinh viên được xét nhận Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp nếu đảm bảo đủ các điều kiện sau:
 • Tổng số tín chỉ chưa đạt không quá 8 tín chỉ so với yêu cầu của chương trình đào tạo (chưa kể TTTN, ĐATN).
 • Đạt chuẩn ngoại ngữ theo qui định.
 1. Sinh viên xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20192 như sau:
Truy nhập tài khoản học tập của cá nhân trên (sis.hust.edu.vn) vào xem mục Đăng ký học tập--> “Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp” để xem kết quả xét nhận ĐATN từ  8:00 ngày thứ bảy 22/02/2020.
 1. Phương thức gửi thắc mắc về kết quả nhận ĐATN
Sinh viên gửi thắc mắc về kết quả xét nhận ĐATN qua email tới cả 2 địa chỉ:
huong.nguyenthi1@hust.edu.vn
tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
Lưu ý: Sinh viên cần sử dụng email được nhà trường cấp để gửi/hỏi các thắc mắc. Email gửi không đảm bảo yêu cầu trên sẽ không đủ điều kiện được xử lý.

 1. Thời hạn nhận thắc mắc
 • Từ 08:00 ngày 22/02/2020 đến 17:00 ngày 28/02/2020.
 • Với các sinh viên đăng ký sai mã học phần ĐATN: cần gửi đơn qua địa chỉ email tại mục 3 để đăng ký lại trong thời hạn như trên.
 1. Thời hạn trả kết quả của các thắc mắc
 • Muộn nhất từ 8:00 ngày 06/03/2020
 • Những sinh viên không đủ điều kiện nhận ĐATN/KLTN sẽ bị xóa đăng ký mã lớp Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp./.
-------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ bài viết lên facebook