Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tính chất luyện kim và khả năng ứng dụng quặng sắt Cao Bằng - NCS Nguyễn Thanh Hoàn


Ngày đăng: 25/02/2020
Tên luận án:  Nghiên cứu tính chất luyện kim và khả năng ứng dụng quặng sắt Cao Bằng
Ngành: Kỹ thuật vật liệu          Mã số: 9520309
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Hoàn
Người hướng dẫn khoa học:   1. PGS. TS. Nguyễn Sơn Lâm
    2. PGS. TS. Bùi Anh Hòa
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Qua nghiên cứu đã xác định được quặng sắt Nà Rụa thuộc loại quặng ma-nhê-tít, có thành phần khoáng học: Fe3O4: 58 – 60%; Fe2O3: 20 – 21%, hàm lượng sắt đạt TFe: 65,84%.
2. Quặng sắt ma-nhê-tít Nà Rụa Cao Bằng sau khi nung ô-xy hóa ở nhiệt độ trên 900 °C đã chuyển hóa hoàn toàn thành ê-ma-tít (Fe2O3).
3. Quặng viên nung ô-xy hóa ở 1200 °C trong 2 h đã đạt được cơ tính lớn nhất với độ bền nén 317,9 kg/viên thỏa mãn yêu cầu công nghiệp làm nguyên liệu phục vụ cho quá trình luyện gang lò cao (³ 250 kg/viên).
4. Nhiệt độ biến mềm của quặng giảm từ 1161 xuống 1149 oC khi phối trộn với hàm lượng các-bon rắn từ 0% tăng lên 20%.
5. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, hàm lượng khi CO và các-bon rắn đối với viên quặng Nà Rụa Cao Bằng cho thấy diễn biến quá trình hoàn nguyên của quặng viên P1200 và P500 có cùng xu hướng, mức độ hoàn nguyên tăng khi tăng nhiệt độ và tăng thời gian hoàn nguyên.
6. Động học phản ứng hoàn nguyên tuân theo mô hình phản ứng khuếch tán tổng thể

.
7. Năng lượng hoạt hóa
+ Năng lượng hoạt hóa đối với mẫu quặng viên nung ô-xy hóa ở 1200 °C trong 2h lớn hơn mẫu quặng viên nung ô-xy hóa ở 500 °C trong 2h khi hoàn nguyên bằng khí CO
+ Năng lượng hoạt hóa đối với mẫu quặng viên nung ô-xy hóa ở 1200 °C trong 2h nhỏ hơn mẫu quặng viên nung ô-xy hóa ở 500 °C trong 2h khi hoàn nguyên bằng các-bon rắn.
 
Nguyễn Thanh Hoàn.rar
Chia sẻ bài viết lên facebook