Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thiết kế anten RFID thụ động sử dụng cấu trúc dệt và bề mặt dẫn từ nhân tạo - NCS Đoàn Thị Ngọc Hiền


Ngày đăng: 06/03/2020
Tên luận án: Nghiên cứu thiết kế anten RFID thụ động sử dụng cấu trúc dệt và bề mặt dẫn từ nhân tạo
Ngành: Kỹ thuật viễn thông.  Mã số: 9520208.
Nghiên cứu sinh: Đoàn Thị Ngọc Hiền
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS. Nguyễn Văn Khang
                                              2. PGS.TS. Đào Ngọc Chiến
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Phát triển và thực hiện giải pháp tăng độ linh hoạt của anten thẻ RFID  bằng cấu trúc dệt và đế điện môi bằng vải trong thiết kế anten thẻ RFID có thể tích hợp được. Mô hình anten RFID đề xuất đã được phân tích, thiết kế, chế tạo và đo thực nghiệm. Các kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho thấy, mô hình anten được thiết kế đáp ứng yêu cầu về hệ số tăng ích, cấu trúc nhỏ gọn của một anten RFID cho các ứng dụng thẻ đeo.
  2. Phát triển và thực hiện giải pháp tăng độ định hướng, tạo ra anten hai băng tần bằng cách sử dụng bề mặt dẫn từ nhân tạo trong thiết kế mô hình anten thẻ RFID thụ động. Các phần tử của bề mặt dẫn từ nhân tạo được thiết kế sử dụng nguyên lý cấu trúc siêu vật liệu điện từ với ba khe khuyết để thu gọn kích thước của anten. Các kết quả mô phỏng và thực nghiệm đã chứng minh được tính khả thi của mô hình anten thẻ RFID thụ động được thiết kế nhằm đáp ứng được các yêu cầu về dải tần hoạt động, độ định hướng và khoảng cách đọc tối đa giữa anten đầu đọc và anten thẻ.
 
 Đoàn Thị Ngọc Hiền.rar

Chia sẻ bài viết lên facebook