Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu xác định kích thước tối ưu theo lưu lượng của bơm Hypôgerôto - NCS Trương Công Giang


Ngày đăng: 06/03/2020
Tên luận án: “Nghiên cứu xác định kích thước tối ưu theo lưu lượng của bơm Hypôgerôto”
Ngành: Kỹ thuật cơ khí                          Mã số: 9520103
Nghiên cứu sinh: Trương Công Giang
Người hướng dẫn khoa học:
                          1. TS. Nguyễn Hồng Thái
                          2. TS. Trịnh Đồng Tính
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1.   Về mặt lý thuyết thiết kế hình học luận án đã nghiên cứu tìm ra được các điều kiện biên hình thành biên dạng cặp rôto của bơm Hypôgerôto nhằm giải quyết triệt để các hiện tượng: giao thoa đỉnh răng và giao thoa cạnh răng, cắt lẹm chân răng và điều kiện tránh va chạm gây kẹt răng mà các nghiên cứu khác cho đến thời điểm hiện tại chưa giải quyết được triệt để.
2    Đã tìm ra công thức tính chính xác bán kính cung tròn đỉnh răng của rôto trong nhằm đảm bảo điều kiện mòn đều hai biên dạng đối tiếp theo tiêu chí động học nhằm góp phần nâng cao tuổi thọ của bơm Hypôgerôto.
3.   Đưa ra được thuật toán xác định chính xác bán kính chân răng bánh răng trong nhằm đảm bảo bơm được thiết kế đúng với lưu lượng cho trước không bị hụt lưu lượng so với thiết kế mà cũng không bị thừa chất lỏng có hại cho máy.
4.   Xây dựng được thuật toán tối ưu các tham số thiết kế đặc trưng theo lưu lượng cho trước nhằm đảm bảo kích thước nhỏ nhất.

 Trương Công Giang.rar
                     Chia sẻ bài viết lên facebook