Sinh viên bổ sung hồ sơ xét Học bổng Lawrence S.Ting học kỳ 2 năm học 2019-2020


Theo yêu cầu của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting, sinh viên đã được nhận học bổng trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 tiếp tục nộp hồ sơ bản cứng để xét học bổng trong học kỳ 2.
Danh sách sinh viên nhận học bổng Lawrence S.Ting xem tại đây.

1. Hồ sơ gồm:
-  Bảng điểm có tính GPA kỳ 20191 (có xác nhận của Phòng Đào tạo).
- Chứng nhận hoạt động xã hội trong học kỳ 20191.
2. Thời gian nộp hồ sơ: trước 17h00, ngày 18/03/2020.
3. Địa điểm: Phòng 103 - C1 (bàn 3).

Lưu ý: Sinh viên không nộp hồ sơ sẽ không được xét học bổng học kỳ 2.

Chia sẻ bài viết lên facebook