THÔNG BÁO CẬP NHẬT VỀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN TỪ 23/3÷04/4/2020


THÔNG BÁO CẬP NHẬT VỀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN TỪ 23/3÷04/4/2020

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc ngăn ngừa lây lan là một công tác quan trọng trong giai đoạn này. Nhà trường rất mong muốn các em được trở lại học tập, làm việc, nghiên cứu bình thường tại trường; tuy nhiên chưa thể thực hiện được với điều kiện hiện nay. Do vậy, Nhà trường thông báo để các em sinh viên cùng đồng hành thực hiện một số nội dung sau đây:
  1. Hạn chế TỐI ĐA việc di chuyển khỏi nơi đang cư trú hiện tại, giữ gìn sức khoẻ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định phòng chống dịch Covid-19.
  2. Nhà trường tiếp tục triển khai học tập theo phương thức Online. Sinh viên cần tham dự lớp Online đầy đủ.
  3. Thời khóa biểu trong tuần của các lớp học phần được giảng dạy online không thay đổi (danh sách các lớp có dạy online được cập nhật tại Thời khóa biểu của sinh viên – xem hướng dẫn tại cuối thông báo này).
  4. Những lớp/phần kiến thức đặc thù không thể chuyển sang online được (lớp thí nghiệm, lớp thực hành, phần luyện tập của Giáo dục thể chất, phần thực hành của các học phần QP-AN): sẽ bắt đầu giảng dạy từ tuần 33 (từ ngày 06/4/2020 trở đi).
Tải file hướng dẫn sử dụng Microsoft Team để tham gia lớp học online tại đây
Hướng dẫn lấy link lớp học online / hoặc code để tham gia lớp học:

  • Bước 1: đăng nhập tài khoản trên Cổng thông tin đào tạo (ctt-daotao.hust.edu.vn)
  • Bước 2: vào mục Kế hoạch học tập --> Thời khóa biểu
  • Bước 3: sinh viên có thể nhìn thấy tên Giảng viên, Hình thức giảng dạy, Link hoặc Code để tham gia lớp học online.

  • Bước 4: nên sử dụng code để tham gia lớp học online.
Để tham gia lớp học: sinh viên vào Office.com --> chọn Team hoặc cài đặt ứng dụng Team trên máy tính (khuyến khích sử dụng ứng dụng).
  • Bước 5: đăng nhập tài khoản Office 365 của trường cấp cho sinh viên (sử dụng email sinh viên).
Click vào Team --> Join or Creat team --> dán Code --> vào lớp học online.
Ngày 19 tháng 3 năm 2020
      PHÒNG ĐÀO TẠO

Chia sẻ bài viết lên facebook