Chương trình học bổng Daizo Tec năm học 2020-2021


Căn cứ vào Thỏa thuận được ký kết giữa Công ty TNHH Daizo Tec và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng Daizo Tec; căn cứ tiêu chí xét chọn học bổng, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng Daizo Tec với các nội dung sau:
  1. Đối tượng xét chọn:
  • Sinh viên K62 (trình độ năm thứ 3) ngành Cơ khí, Cơ khí động lực, Điện.                                        
  • Điểm trung bình tích lũy CPA trên 3.0.
  • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt.
  • Không xét hồ sơ của sinh viên hệ liên thông: Cử nhân lên kỹ sư, Cao đẳng chuyển hệ.
  1. Số lượng học bổng: 04 suất. Trị giá 600 USD/suất.
  2. Sinh viên thực hiện đồng thời 2 bước đăng ký sau:
+ Bước 1: Sinh viên đăng ký online từ ngày 20/3 đến ngày 12/04/2020 tại đây.
+ Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ bản cứng tại Phòng 103 – C1 (bàn 3) trước 17h00 ngày 13/04/2020.
  1. Hồ sơ bản cứng gồm: Đơn đăng ký học bổng theo mẫu.
  2. Lưu ý: Học bổng Daizo Tec sẽ được trao vào tháng 9/2020 và sẽ được tính vào năm học 2020-2021. Sinh viên nhận Học bổng Daizo Tec sẽ không nhận Học bổng nào khác trong năm học 2020-2021.

Chia sẻ bài viết lên facebook