Chương trình học bổng của Tập đoàn IHI năm học 2019-2020


Căn cứ Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn IHI và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng IHI năm học 2019-2020; căn cứ tiêu chí xét chọn của học bổng, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng IHI với các nội dung sau:
 1. Đối tượng xét chọn:
 • Sinh viên hệ kỹ sư K60, K61 ngành Cơ khí, Cơ khí động lực và Điện (chưa tốt nghiệp).
 • Kết quả học tập CPA từ 3.0 trở lên.
 1. Số lượng học bổng: 10 suất, trị giá 600 USD/suất.
 2. Sinh viên đăng ký học bổng theo các bước sau:
 • Bước 1: Sinh viên đăng ký online tại đây trước ngày 15/4/2020.
 • Bước 2: Sau khi Nhà trường thông báo kết quả sơ loại, những sinh viên đủ điều kiện sẽ nộp hồ sơ bản cứng.
 1. Hồ sơ bản cứng gồm:
 • Đơn xin cấp học bổng theo mẫu.
 • Bảng điểm kết quả học tập có xác nhận của Phòng ĐT hoặc Viện chuyên ngành.
 1. Hạn nộp hồ sơ bản cứng: trước 17h00, ngày 24/04/2020.
 2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).

Chia sẻ bài viết lên facebook