Thông báo về việc Tư vấn, Hỗ trợ giải quyết thủ tục hồ sơ chế độ chính sách và cấp phát giấy tờ cho sinh viên


Do dịch Covid2019 có nhiều diễn biến phức tạp, nên trong tuần tới sinh viên vẫn tiếp tục ở nhà và học tập bằng hình thức online. Để hạn chế việc đi lại, tiếp xúc cho sinh viên, Phòng CTSV xin thông báo và hướng dẫn về việc tư vấn, hỗ trợ giải quyết hồ sơ chế độ chính sách, thủ tục hành chính cho SV như sau:
  1. Tiếp tục kéo dài thời gian nộp hồ sơ chế độ chính sách từ ngày 04/5/2020 đến hết ngày 20/5/2020
  2. Thực hiện việc tư vấn cho SV qua MS Teams (tài khoản: ctsv@hust.edu.vn). Sinh viên có thể đặt câu hỏi và đăng ký cấp giấy tờ tại đây: http://ctsv.hust.edu.vn/#/giay-to/xin-cap-giay
  3. Trường hợp SV chưa có/ chưa nhận thẻ BHYT tế nếu cần sử dụng thẻ để khám chữa bệnh liên hệ trực tiếp với Phòng CTSV - Phòng 103 nhà C1 để được hỗ trợ:
  • Điện thoại: (024) 38693108
  • Email: ctsv@hust.edu.vn hoặc tư vấn online theo địa chỉ online tại mục 2
Chia sẻ bài viết lên facebook