Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS TRỊNH MINH NGỌC


8 giờ 30 ngày 6 tháng 5 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho NCS TRỊNH MINH NGỌC,  đề tài: Nghiên cứu hiệu ứng tự đốt nóng của dây nano SnO2 ứng dụng cho cảm biến khí. Ngành: Khoa học vật liệu. Mã số: 9440122. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook