Thông báo mở xét bổ sung nhận ĐATN kỳ 20192 (đợt bổ sung)


THÔNG BÁO
MỞ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỔ SUNG KỲ 2019.2
 
Phòng Đào tạo thông báo mở đợt xét nhận Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (viết tắt: ĐATN) bổ sung kỳ 2019.2 để hỗ trợ sinh viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Thông tin chi tiết như sau:
1.      Mở đợt xét nhận Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp bổ sung tới 17:00 ngày thứ tư 25/3/2020.
2.      Sinh viên làm đơn theo mẫu (tải mẫu đơn tại đây) , điền đủ thông tin và gửi đơn qua email tới cả hai địa chỉ:
huong.nguyenthi1@hust.edu.vntung.nguyenxuan@hust.edu.vn
Tiêu đề email ghi rõ: ĐATN bổ sung – Mã số sinh viên
Ví dụ: ĐATN bổ sung - 20151234
3.      Các lưu ý:
-         Đợt xét nhận ĐATN bổ sung dựa trên điểm TOEIC đã được cập nhật trên hệ thống SIS.
-         Chỉ gửi 01 email tới cả hai địa chỉ trên.
-         Các trường hợp sau sẽ không đủ điều kiện xem xét: không tuân thủ đúng hướng dẫn về cách thức gửi email; không có đơn gửi kèm; thông tin trên đơn ghi không đầy đủ; không sử dụng email được Nhà trường cấp; chưa có điểm TOEIC trên hệ thống tại thời điểm gửi email; gửi sau thời hạn qui định tại mục 1.
4.      Mẫu đơn đăng ký xét nhận ĐATN bổ sung xem tại đây
Ngày 20 tháng 3 năm 2020
    PHÒNG ĐÀO TẠO   
Chia sẻ bài viết lên facebook