Chương trình học bổng của Công ty Denso năm học 2019-2020


Căn cứ vào Thỏa thuận được ký kết giữa Công ty TNHH Denso Việt Nam và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng Denso năm học 2019-2020; căn cứ tiêu chí xét chọn học bổng, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng Denso với các nội dung sau:

 1. Đối tượng xét chọn:
 • Sinh viên hệ kỹ sư K60 (trình độ năm thứ 5) ngành Cơ khí, Cơ khí động lực (trừ Kỹ thuật Hàng không), Điện, Điện tử Viễn thông (trừ Kỹ thuật Y sinh) và Khoa học Vật liệu.
 • Điểm trung bình Kết quả học tập của học kỳ 20181 và 20182 từ 3.0 trở lên.
 • Điểm trung bình Kết quả rèn luyện của học kỳ 20181 và 20182 từ 85 điểm trở lên (thang điểm 100).
 • Không xét hồ sơ của sinh viên hệ cử nhân và hệ liên thông: Cử nhân lên kỹ sư, Cao đẳng chuyển hệ.
 • Không xét hồ sơ của sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2019-2020.
 1. Số lượng học bổng: Tổng số 10 suất, gồm: 04 suất Viện Cơ khí, 01 suất viện Cơ khí động lực, 02 suất Viện Điện, 02 suất Viện Điện tử viễn thông, 01 suất Viện Khoa học Vật liệu. Trị giá 400 USD/suất.
 2. Các bước đăng ký:
 • Bước 1: Sinh viên đăng ký online trên ICTSV mục Danh sách học bổng và điền form đăng kí online trước ngày 30/03/2020 .
 • Bước 2: Sau khi Nhà trường thông báo kết quả sơ loại, những sinh viên đủ điều kiện sẽ được thông báo nộp hồ sơ bản cứng.
 1. Hồ sơ gồm:
 • Đơn xin cấp học bổng theo mẫu (có dán ảnh 3 x 4).
 • Bảng điểm kết quả học tập của học kỳ 20181 và 20182 (có xác nhận của Viện hoặc Phòng Đào tạo).

Lưu ý: Sinh viên chỉ xin Bảng điểm gồm các học phần của học kỳ 20181 và 20182. Trên bảng điểm phải ghi rõ điểm GPA của từng học kỳ.

 1. Hạn nộp hồ sơ: 17h00 ngày 08/04/2020.
 2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).

Chia sẻ bài viết lên facebook