Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS NGUYỄN VIỆT HƯNG


14 giờ 00 ngày 10 tháng 4 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho NCS  NGUYỄN VIỆT HƯNG,  đề tài: Nghiên cứu phát triển các giải pháp giám sát lưu lượng và quản lý phương tiện giao thông qua camera giám sátNgành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 9520203. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự


Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook