Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Thu Hiền


8 giờ 30 ngày 23 tháng 4 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho NCS  Nguyễn Thị Thu Hiền,  đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu dẫn điện trong suốt và vật liệu hấp thụ ánh sáng nhằm sử dụng trong pin mặt trời CZTSe. Ngành: Khoa học vật liệu. Mã số: 9440122. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết luận án

Chia sẻ bài viết lên facebook