Thông báo đăng ký thi tiếng anh Trình độ B1, B2 tháng 4/2020.


Trường Đại học bách khoa Hà nội dự kiến tổ chức thi tiếng Anh Trình độ B1, B2 vào ngày 11/04/2020. Học viên có nhu cầu thi tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp thực hiện đăng ký online tại điạ chỉ: https://bkmanager.hust.edu.vn/. Thời hạn đăng ký đến hết ngày 29/03/2020. Chia sẻ bài viết lên facebook