Thông báo lịch học tập ngày giỗ Tổ Hùng Vương


Kế hoạch học tập ngày giỗ Tổ Hùng Vương (Thứ năm ngày 02/04/2020)

Hiện tại phương thức giảng dạy trực tuyến đang được triển khai theo kế hoạch trong các tuần kế tiếp (đến 18/4/2020).
Để đảm bảo tiến độ các công việc, Nhà trường thông báo vẫn tổ chức giảng dạy, học tập trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày thứ năm 02/4/2020).
 
Hà nội, ngày 30 tháng 03 năm 2020
PHÒNG ĐÀO TẠO
Chia sẻ bài viết lên facebook