Thông báo hoãn BV luận án Tiến sĩ cấp trường NCS Trần Quang Huy


Lịch đã thông báo: 08 giờ 30 ngày 08 tháng 04 năm 2020 tại 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho NCS Trần Quang Huy, Ngành: Kỹ thuật cơ khí, Mã số: 9520103. Đề tài: Nghiên cứu mòn biên dạng điện cực và chất lượng bề mặt gia công bằng phương pháp xung tia lửa điện .
Lịch bảo vệ mới sẽ thông báo sau.
Chia sẻ bài viết lên facebook