Thông báo hoãn BV luận án Tiến sĩ cấp trường NCS Nguyễn Thị Thanh Nhàn


Lịch đã thông báo: 09 giờ 00 ngày 09 tháng 04 năm 2020 tại 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Ngành: Khoa học máy tính, Mã số: 9480101. Đề tài: Nghiên cứu và phát triển các phương pháp nhận dạng cây dựa trên nhiều ảnh bộ phận của cây, có tương tác với người sử dụng - Interactive and multi-organ based plant species identification.
Lịch bảo vệ mới sẽ thông báo sau. Chia sẻ bài viết lên facebook