Thông báo hoãn BV luận án Tiến sĩ cấp trường NCS NGUYỄN VĂN HOÀNG


Lịch đã thông báo:  8 giờ 30 ngày 15 tháng 4 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh  NGUYỄN VĂN HOÀNG,  đề tài: Nghiên cứu chế tạo sợi nano 𝛼-Fe2O3 và ZnFe2O4 lai graphene khử từ ôxit graphene (RGO) bằng phương pháp phun tĩnh điện và ứng dụng cho cảm biến khí H2S (Electrospinning of α-Fe2O3 and ZnFe2O4 nanofibers loaded with reduced graphene oxide (RGO) for H2S gas sensing application). Ngành: Khoa học vật liệu. Mã số: 9440122.
Lịch bảo vệ mới sẽ thông báo sau.
Chia sẻ bài viết lên facebook