Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp 20191-B (ngày 05/04/2020)


Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2019 1B tính đến thời điểm ngày 05.04.2020.
Danh sách sinh viên đăng ký tốt nghiệp 20191-B (ngày 05/04/2020) xem tại đây
 Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra lại thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính.
Nếu thông tin cá nhân có sai sót cần chụp ảnh Giấy khai sinh hoặc Bản sao giấy khai sinh và gửi kèm email tới cô Nguyễn Thanh Sơn theo:
o   Địa chỉ email: son.nguyenthanh1@hust.edu.vn
o   Tiêu đề email: MSSV – đăng ký thông tin làm bằng – 2019.1B

o   Sinh viên có nhu cầu đăng ký bổ sung bản sao (bằng - phụ lục văn bằng) - không bắt buộc. Gửi email gồm nội dung:
  • Mã sinh viên: 
  • Họ và tên
  • Ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính: (nếu sai thông tin - gửi kèm bản scan giấy khai sinh gửi kèm)
  • Số lượng bản sao có nhu cầu đăng ký (có 2 lựa chọn 5 bộ và 10 bộ):
o   Phần nội dung email trình bày các vấn đề cần điều chỉnh. Tất cả đều sử dụng email trường cấp.Hạn nộp:  trước ngày 11/04/2020 
             
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2020
Phòng Đào tạo
Chia sẻ bài viết lên facebook