Thông báo lùi thời gian thi tiếng anh trình độ B1, B2 ngày 11/04/2020.


Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lịch thi tiếng anh ngày 11/04/2020 sẽ được hoãn lại. Lịch thi cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau ngày 16/04/2020. Học viên có nhu cầu thi tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp tiếp tục thực hiện đăng ký online tại địa chỉ: https://bkmanager.hust.edu.vn/.

Chia sẻ bài viết lên facebook