Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN TƯỜNG THÀNH


Lịch cũ: 8 giờ 30 ngày 3 tháng 4 năm 2020
Lịch mới: 8 giờ 30 ngày 7 tháng 5 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  NGUYỄN TƯỜNG THÀNHđề tài: Về mô hình nhận dạng tư thế võ dựa trên ảnh chiều sâu. Ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 9520203

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook