Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN HUY TRƯỜNG


ịch cũ: 8 giờ 30 ngày 14 tháng 4 năm 2020
Lịch mới: 8 giờ 30 ngày 5 tháng 5 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  NGUYỄN HUY TRƯỜNGđề tài: Nghiên cứu phát triển các phương pháp của lý thuyết đồ thị và otomat trong giấu tin mật và mã hóa tìm kiếm - Research on development of methods of graph theory and automata in steganography and searchable encryption. Ngành: Toán tin. Mã số: 9460117

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook