Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Quang Huy


14 giờ 00 ngày 7 tháng 5 năm 2020  tại 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho NCS Trần Quang Huy, Ngành: Kỹ thuật cơ khí, Mã số: 9520103. Đề tài: Nghiên cứu mòn biên dạng điện cực và chất lượng bề mặt gia công bằng phương pháp xung tia lửa điện . Kính mời các đ/c quan tâm đến dự

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook