Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh ĐINH VĂN ĐỆ


8 giờ 30 ngày 4 tháng 5 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  ĐINH VĂN ĐỆđề tài: Đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực trong dạy học ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ở các trường cao đẳng. Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học. Mã số: 9140110.

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook