CTTBK2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN VĂN HOÀNG


8 giờ 30 ngày 13 tháng 5 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  NGUYỄN VĂN HOÀNGđề tài: Nghiên cứu chế tạo sợi nano 𝛼-Fe2O3 và ZnFe2O4 lai graphene khử từ ôxit graphene (RGO) bằng phương pháp phun tĩnh điện và ứng dụng cho cảm biến khí H2S - Electrospinning of α-Fe2O3 and ZnFe2O4 nanofibers loaded with reduced graphene oxide (RGO) for H2S gas sensing application. Ngành: Khoa học vật liệu. Mã số: 9440122.

Nội dung chi tiết luận  án

Chia sẻ bài viết lên facebook