CTTBK2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN THỊ THANH NHÀN


13 giờ 30 ngày 6 tháng 5 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN THỊ THANH NHÀNđề tài: Nghiên cứu và phát triển các phương pháp nhận dạng cây dựa trên nhiều ảnh bộ phận của cây, có tương tác với người sử dụng- Interactive and multi-organ based plant species identification. Ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 9480101

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook