Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN THỊ THANH NHÀN


13 giờ 30 ngày 6 tháng 5 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN THỊ THANH NHÀNđề tài: Nghiên cứu và phát triển các phương pháp nhận dạng cây dựa trên nhiều ảnh bộ phận của cây, có tương tác với người sử dụng- Interactive and multi-organ based plant species identification. Ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 9480101

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook