Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN THỊ HÒA


14 giờ 00 ngày 4 tháng 5 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN THỊ HÒAđề tài: Nghiên cứu đánh giá tai biến môi trường liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh và xây dựng giải pháp giảm thiểu. Ngành: Kỹ thuật môi trường.0020.Mã số: 9520320


Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook