CTTBK2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN THỊ HÒA


14 giờ 00 ngày 4 tháng 5 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN THỊ HÒAđề tài: Nghiên cứu đánh giá tai biến môi trường liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh và xây dựng giải pháp giảm thiểu. Ngành: Kỹ thuật môi trường.0020.Mã số: 9520320


Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook