Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh VƯƠNG SƠN


8 giờ 30 ngày 12 tháng 5 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh VƯƠNG SƠNđề tài: Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu màu nhạy quang dựa trên phức chất của Cu+ định hướng ứng dụng trong pin mặt trời màng mỏng. Ngành: Vật lý kỹ thuật. Mã số: 9520401

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook