Chương trình học bổng của Tập đoàn Sumitomo năm học 2020-2021


Căn cứ vào Thông báo của Tập đoàn Sumitomo về việc triển khai chương trình học bổng Sumitomo năm học 2020-2021; căn cứ tiêu chí xét chọn của Chương trình học bổng, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng Sumitomo với các nội dung sau:

 1. Đối tượng xét chọn:
 • Sinh viên hệ Kỹ sư K61-62-63-64 và hệ Cử nhân K62-62-63-64.
 • Không xét hồ sơ của sinh viên hệ liên thông: Cử nhân lên kỹ sư và Cao đẳng chuyển hệ.
 • Không xét hồ sơ của sinh viên đã từng nhận học bổng Sumitomo những năm học trước, sinh viên đang trong quá trình xét duyệt các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2020-2021.
 1. Loại học bổng:

Học bổng dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt:

 • Số lượng: 05 suất, trị giá 10.000.000 đồng/suất.
 • Điều kiện: Kết quả học tập CPA từ 3.2 trở lên, kết quả rèn luyện trung bình năm học 2018-2019 từ 65 điểm trở lên.

Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó:

 • Số lượng: 15 suất, trị giá 10.000.000 đồng/suất.
 • Điều kiện: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Kết quả học tập CPA từ 2.0 trở lên, kết quả rèn luyện trung bình năm học 2018-2019 từ 65 điểm trở lên.
 1. Các bước đăng ký:
 • Bước 1: Sinh viên đăng ký online TẠI ĐÂY
 • Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ bản cứng.
 1. Hồ sơ bản cứng gồm:
 • Đơn xin học bổng theo mẫu.
 • Giấy chứng nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn (nếu có).
 • Giấy khen, giấy chứng nhận các thành tích học tập, NCKH, các hoạt động xã hội.
 1. Hạn nộp hồ sơ bản cứng: Sẽ thông báo khi có kết quả xét hồ sơ online.
 2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (bàn 3).
Chia sẻ bài viết lên facebook