Thông báo về lịch thí nghiệm vật lý học kỳ 20192 (cập nhật ngày 24/04/2020)


THÔNG BÁO VỀ THÍ NGHIỆM VẬT LÝ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên xem danh sách chia nhóm TN học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo đúng mã học phần và chương trình đào tạo sau đây:
1.      Đào tạo chính qui (bao gồm cả KSTN):
TN kíp 1 sáng (chiều): từ 6h45 đến 9h15 (tương ứng chiều 12h30 đến 15h00);
TN kíp 2 sáng (chiều): từ 9h15 đến 11h45 (tương ứng chiều 15h00 đến 17h30);
 
-          Lịch thí nghiệm PH1110: Xem tại đây
 
-          Lịch thí nghiệm PH1111: Xem tại đây
 
-          Lịch thí nghiệm PH1130: Xem tại đây.
 
-          Lịch thí nghiệm PH1131: Xem tại đây.
 
2.      Hệ đào tạo quốc tế SIE:
-          Lịch thí nghiệm SIE-PH1110Q: Xem tại đây
 
-          Lịch thí nghiệm SIE-PH1120Q: Xem tại đây.
 
-          Lịch thí nghiệm SIE-PH1130Q: Xem tại đây.
 
3.      Các chương trình đào tạo đặc biệt (CLC, CTTT, ICT): Thí nghiệm tại D5-503 theo lịch riêng sau:
-          Lịch thí nghiệm CLC- PH1014: Xem tại đây
 
-          Lịch thí nghiệm CLC- PH2014 Vật lý sóng: Xem tại đây
 
-          Lịch thí nghiệm CLC- PH2024 Lý thuyết điện: Xem tại đây.
 
-          Lịch thí nghiệm CTTT- PH1016: Xem tại đây
 
 
-          Lịch thí nghiệm CTTT-PH1026: Xem tại đây.
 
-          Lịch thí nghiệm Việt Nhật ICT- PH1028: Xem tại đây.
 
Mọi thắc mắc của sinh viên liên quan đến thí nghiệm sẽ được giải quyết vào các thời gian sau:
- Thứ 2 của tuần 37 (ngày 4/5/2020) trong giờ hành chính tại Phòng 204.D3;
- Chiều thứ 2 các tuần 37-44, lúc 14h00 tại Phòng 204.D3

Chia sẻ bài viết lên facebook