Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh BÙI THỊ THANH XUÂN


8 giờ 30 ngày 21 tháng 5 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh BÙI THỊ THANH XUÂNđề tài: Một số phương pháp ngẫu nhiên cho bài toán cực đại hóa xác suất hậu nghiệm không lồi trong học máy. Ngành: Hệ thống thông tin. Mã số: 9480104

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook