Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh ĐOÀN THỊ NGỌC HIỀN


14 giờ 00 ngày 14 tháng 5 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh ĐOÀN THỊ NGỌC HIỀNđề tài: Nghiên cứu thiết kế anten RFID thụ động sử dụng cấu trúc dệt và bề mặt dẫn từ nhân tạo. Ngành: Kỹ thuật viễn thông. Mã số: 9520208

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook