Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh LÊ THỊ THU HIỀN


8 giờ 30 ngày 11 tháng 5 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh LÊ THỊ THU HIỀNđề tài: Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của màng mỏng vật liệu nanocomposite SiO2/ZnO pha tạp ion Eu3+ và Er3+. Ngành: Vật lý kỹ thuật. Mã số: 9520401

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook