Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20192(A-AB-B)


Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20192
 
 • LỊCH THI CUỐI KỲ TRÊN MÁY TÍNH HỌC PHẦN IT1110 - TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (CẬP NHẬT NGÀY 08/07/2020) 
Sinh viên tìm theo mã sinh viên để biết lịch cụ thể.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • LỊCH THI IT3090, IT3090Q, IT4843 (cập nhật ngày 02/7/2020)
   
  1/ Học phần "Cơ sở dữ liệu"
  • Mã Học phần: IT3090        Mã lớp: 115610, 115638
  • Mã Học phần: IT3090Q     Mã lớp: 114188
  2/ Học phần "Tích hợp dữ liệu và XML"
  • Mã học phần: IT4843        Mã lớp: 115679
  SÁNG THỨ BẢY 4/7/2020 TẠI TRUNG TÂM MÁY TÍNH - NHÀ B1, phòng 203, 204.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(Chú ý: xem theo mã lớp cùng với nhóm được xếp).

----------------------------------------------------------------------------
Chia sẻ bài viết lên facebook