Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh TRƯƠNG CÔNG GIANG


14 giờ 00 ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh TRƯƠNG CÔNG GIANGđề tài: Nghiên cứu xác định kích thước tối ưu theo lưu lượng của bơm hypôgerôto. Ngành: Kỹ thuật cơ khí. Mã số: 9520103. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook