Lịch dạy bù GDTC các lớp kỳ 20192Lịch dạy bù GDTC của các lớp kỳ 20192

Thông báo từ khoa GDTC về lịch dạy bù của các lớp GDTC kỳ 20192 xem chi tiết ở file bên dưới:

Xem chi tiết tại đây


Những lớp không có trong danh sách thì xem lịch học tại file ngày 11/05/2020 xem tại đây, đồng thời lịch học của GDTC cũng đã được cập nhật lên TKB của các bạn.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ với GV khoa GDTC.

Chia sẻ bài viết lên facebook