Thông báo tuyển sinh đại học chính quy Văn bằng 2 năm 2020


Viện đào tạo liên tục dự kiến sẽ tổ chức tuyển sinh văn bằng hai chính quy năm 2020 vào 2 đợt:
20-21/06/2020 và 26-27/12/2020. Trong hai đợt tuyển sinh này, Nhà trường sẽ tuyển sinh các ngành sau:
  1. Ngôn ngữ Anh
  2. Công nghệ thông tin (chuyên sâu Khoa học máy tính)
  3. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
  4. Kỹ thuật điện (chuyên sâu Hệ thống điện)
Mọi thông tin chi tiết về kế hoạch tuyển sinh vui lòng xem tại file đi kèm (tải tại đây) Chia sẻ bài viết lên facebook